Nüsuf

NÜFUS YAPISI
1. Dinamik nüfus sayısı
Kırcaali belediyesinde 1990 yılında başlayan nüfusun azalması 2001 yılında da devam eder. Bunun sebebi herşeyden önce olumsuz nüfus artışıdır. 01.03.2001 tarihine karşın Belediyenin devamlı nüfusu 70 196 kişiye çıkar, buna 34 524 erkek ve 35 672 kadın dahildir. Belediyenin 45 muhtarlığına bağlı 118 meskün yeri vardır. Belediye nüfusunun yüzde 60'ı Kırcaali şehrinde ikamet etmektedir, bu da belediyenin yeterince kentleşmiş ve yaşam şartları oldukça iyi olduğunu gösterir.
Diğer yandan halk köylerde kalabilmesi için yaşam kalitesini artırmak ve bunun için altyapı ve bir çok iş yapılması gerekir. Birleşmiş Milletler Teşkilatının yaptığı insan gelişimi sıralamasında Bulgaristan'ın toplam 262 belediyesinden Kırcaali 85-inci yerde gösterilmiştir.
2. Nüfusun tabii hareketi
Belediye nüfusu 1992 - 1998 döneminde yüzde 0,5 ile artmıştır. Bu ana faktörler fonunda küçük bir artıştır. Bu zayıf artış şu sebeplere dayanmaktadır:
  • Belediye'de üretimin ve ekonomik aktivitenin azalması;
  • Nüfusun yurtta başka belediyelere yönlenmesi;
  • Nüfusun Türkiye'ye göç etmesi;
  • Tütün alışlarının kısıtlanması nedeniyle tarım topraklarının kullanımının azalması.
0 yaştan 19 yaşa kadar nüfusun belirli azalması kaydedilir ( - % 2,1). 1995 -1998 dönemi için 60 yaşından yüksek nüfus azalırken (- % 0,9) 20 yaştan 29 yaşa kadar nüfus artış göstermiştir (% 0,3) . 1992-1998 döneminde her yıl için ortalama olarak çalışabilir yaşın altındaki nüfus strüktürü azalmış (- % 3,1), çalışabilir nüfus % 1,3 ve çalışabilir yaşın üzerindeki nüfus yüzde 0,5 ile artmıştır.
1996 yılına kadar nüfus artışı olumlu, 1997 yılında bu artış olumsuzdur. Belediyedeki ölüm oranı yılda yüzde 2,1 ile artmış, yeni doğanların sayısı yılda yüzde 7,7 ile azalmıştır. Nüfus artışı yılda ortalama yüzde 17,7 ile azalmıştır.
Bulgaristan için nüfusun azalması eksi yüzde 0,3 iken, Kırcaali'nin nüfusu belirsiz de olsa artmıştır.
Nüfus sayısı
Nüfus
2001
2002
2003
 
toplam
0-18 yaş dahil
toplam
0-18 yaş dahil
toplam
0-18 yaş dahil
Şehir halkı
53931
10986
53284
10840
52253
10239
Köy halkı
26746
6479
26522
6292
25962
5824

Nüfus
2001
2002
2003
Şehir halkı
63437
63247
63160
Köy halkı
54854
55120
55512
Doğum.
 
2001
2002
2003
Şehir halkı
972
952
923
Köy halkı
2
-
-
Ölüm.
 
2001
2002
2003
Şehir halkı
469
513
585
Köy halkı
226
220
258
3. Nüfusun yaş yapısı.
Nüfusun yaşlanma süreci derinleşmeye devam ediyor. Kırcaali belediyesinin nüfusu yaş gruplarına göre: 18 yaşına kadar - 16 501 kişi, 18-64 arası - 44 939 kişi ve 65'in üstünde - 8 756 kişi.

 
1 - Bulgar
2 - Türk
3 - Romen
4 - Diğerler
5 - kendilerini belirleyemiyorlar


İŞ PİYASASI
1. Kırcaali ilçesinde mevcut sosyo-ekonomik durumun analizi
Ekonomik ve politik gelişmelerin getirdiği sorunlar büyüktür: Ekonomideki reformlar, geleneksel pazar kayıbı, dış malların rekabeti, iç piyasada tüketim darlığı, üreticilerde yatırım kaynakları yatersizliği, müşterilerde ödeme gücü eksikliği. Şu anda gerçekleştirilen strüktürel reformlar ve üretimin yeniden yapılanması kamu sektöründe istihdamın sürekli azalması ile bağıntılıdır. Özel sektörün yavaş da olsa büyümesine rağmen geri kalan büyük sayıda işsizi istihdam edecek durumda değildir. Kırcaali ilçesinde öncelikle sanayi, inşaat, tarım, ticaret, nakliyat ve hizmet sektöründe istihdam kapasitesi vardır.Küçük ve orta şirketlere ayrıcalık tanınmadığından imkanları az olan firmalar faaliyetlerini durdurma zorundadır.
2. Kırcaali ilçesinde işsizlik katsayısı:
Göstergeler
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
İşsiz/Nüfus, %
4.68
10.91
14.91
5.46
6.55
5.32
6.05
4.84
İşsiz/Çalışan, %
19.86
41.00
57.30
22.40
32.76
25.94
36.09
33.39
Çalışma yaştakiler arasındaki işsizlik oranı, %
 
 
 
 
12.00
9.50
10.66
8.40